Een levensverhaal kan voor iedereen opgetekend worden, jong én oud.

Als ik spreek over jong, dan denk ik aan kinderen – maar ook jongeren – die een levensbepalende gebeurtenis hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld een adoptie, pleegzorgtraject, ziekte of denk eens aan de impact van een scheiding op een kind.

 

Levensverhaal voor een kind

De eerste levensjaren vormen de basis van je leven. Voor een kind dat iets ingrijpends heeft meegemaakt, kan die basis behoorlijk wankel zijn. Een kind kan vragen hebben over wat er is gebeurd of op zoek zijn naar een manier om gebeurtenissen een plekje te geven. Een levensverhaal kan dan ingezet worden als een vorm van verwerking, om (samen) te lezen en over te praten, want:

  • Door een gebeurtenis vast te leggen kunnen eventuele vragen beantwoord worden. Er ontstaat betekenisgeving doordat je je kunt richten op de lessen die je hebt geleerd of nog kan leren van het gebeurde.
  • Een levensverhaal kan ook een hulpmiddel zijn voor later. Wat je op jonge leeftijd hebt meegemaakt, is vastgelegd zonder de interpretaties die je er op latere leeftijd aan kan verbinden. Mocht je dan nog ergens tegenaan lopen, dan kun je je verhaal er weer bij pakken.

Niet alleen voor een kind, maar ook voor ouders, broertjes, zusjes, familieleden, zorgverleners, leerkrachten etc. kan een levensverhaal van meerwaarde zijn om inzicht te krijgen in wat er is gebeurd.

.

Samen kan er begonnen worden aan een nieuw hoofdstuk.

.

Ouders en voogden

Officieel zijn het de (pleeg-/adoptie)ouders of voogden die mij vragen het levensverhaal van hun kind op te tekenen. Dit kan met behulp van interviews en gesprekken met het (wat oudere) kind en betrokkenen. Maar ook met behulp van informatie in de vorm van dagboeken, (medische) verslagen etc. kan ik aan de slag.

Het opgetekende levensverhaal laat ik zoveel mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van het kind, passend bij diens leeftijd en ontwikkeling. In aanvulling hierop is het mogelijk om bijvoorbeeld illustraties te laten maken en zodoende een persoonlijk boekje te creëren.

.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem gerust contact met mij op.

.

Hoofdstuk 11  |  KvK: 65441397  |  Standplaats: Utrecht