herinner en
herinnerlijk
mij


Stil verlies. Wanneer een leven eindigde voor het begon. Wanneer het afscheid volgde na het welkom. Wanneer de ‘wens om’ geen werkelijkheid werd. Het zijn de sleutelmomenten in het leven waar je altijd op terug zal kijken, denkend in een ‘ervoor’ en ‘erna’.

Het zijn ook de momenten om na verloop van tijd nog eens bij stil te staan. Om alsnog – of nogmaals – afscheid te nemen. Om in liefde het kind dat er (niet) meer is, maar altijd dichtbij blijft, te herinneren en te eren. Met een herinneringsritueel kun je hier op symbolische wijze uiting aan geven.

Rituelen hoeven niet groots van opzet te zijn. Ze hoeven ook geen (van oudsher) religieuze componenten te bevatten (dat kan natuurlijk wel). De grootsheid van een ritueel schuilt juist in het kleine en in het persoonlijke, in gezamenlijkheid maar ook in beslotenheid.

Een herinneringsritueel kan helpen om je stille verlies te verankeren in het leven; om het een plek en betekenis te geven. Het biedt troost maar ook perspectief.


Werkwijze

In een omgeving waar jij je prettig voelt spreken we af om kennis te maken. Dat kan bij jou thuis zijn, op een plek van speciale betekenis of op locatie bij mij in Utrecht. Mocht je door omstandigheden niet fysiek af kunnen spreken, dan kunnen we ook telefonisch of online afspreken. 

Tijdens de kennismaking krijg jij de ruimte om je verhaal te vertellen en gaan we op zoek naar aanknopingspunten en symbolen om een herinneringsritueel op te baseren. Na het gesprek zal ik het ritueel verder vormgeven/uitwerken. Vervolgens stemmen we een geschikte plaats en datum af voor het ritueel waar ik je ook in zal begeleiden.


Tarief

Basisprijs € 525

De basisprijs bevat een kennismakingsgesprek, het vormgeven/uitwerken van jouw persoonlijke ritueel (programma) en het begeleiden van het ritueel.


Exclusief reiskosten buiten Utrecht (25 cent per km) en eventuele meerkosten voor bv. de huur van een gewenste locatie.