langzaam | wordt het | stil


Stil verlies

Wanneer een leven eindigde voor het begon
Wanneer het afscheid hand in hand ging met een welkom
Wanneer de ‘wens om’ geen werkelijkheid werd

Een stil verlies is het verlies van een kindje – of kindjes – tijdens de zwangerschap. Door een zwangerschapsbeëindiging (abortus), miskraam of stilgeboorte. Maar ook verlies in de vorm van een onvervulde kinderwens door het uitblijven van een zwangerschap. 


Stil verlies en rouw

Stil verlies is betekenisvol verlies. Je zult verder moeten leven met de herinnering aan een kind dat er niet (meer) is, maar altijd dichtbij blijft. Het verlies vormt een sleutelmoment in je leven waarop een ‘ervoor’ en ‘erna’ ontstond. Je rouwt. Een leven lang. Want het verdriet zal nooit verdwijnen. En dat hoeft ook niet. Op de golfbewegingen van het leven, hoort rouw – net als vreugde – ook bij het leven.

Julia Samuels omschrijft rouw heel mooi in haar boek Grief Works:

“Grief is an intensely personal, contradictory, chaotic and unpredictable internal proces […] To grieve we need to find a way of enduring the pain of the loss, not fighting or blocking it, and for that we need support.”


De stilte doorbreken

Helaas worden thema’s als verlies (door de dood) en rouw nog veelvuldig naar de achtergrond geschoven in onze samenleving. Ook – of meer nog? – als het om een stil verlies gaat. De steun die we zo hard nodig hebben als we rouwen, blijft hierdoor achterwege en confronteert ons met een oorverdovende, pijnlijke stilte.

Laten we die stilte doorbreken. Door de herinnering aan het kind dat er niet (meer) is, maar altijd dichtbij blijft, in het licht te zetten en op betekenisvolle wijze vorm te geven aan de hand van een herinneringsverhaal en/of herinneringsritueel.